Nevenrechten

Oog & Blik vertegenwoordigt onder andere de volgende nevenrechten voor haar auteurs: vertaalrechten, verfilmingsrechten, licentie uitgaven, toneelrechten, audiorechten, digitale rechten, voordrachtrechten en de ‘zogenaamde kleine overnames’. Hierbij kunt u denken aan het plaatsen van een tekst of een tekening van een van onze auteurs op een (blinde) muur of deze opnemen in een literaire wandelroute, het plaatsen van een verhaal of een pagina in een bloemlezing, agenda, schooluitgave, tijdschrift, programmaboekje, op internet of de presentatie van een werk op het podium. Voor het gebruik van deze rechten dient een vergoeding te worden betaald, meestal afhankelijk van het soort gebruik (commercieel, promotie, schaalgrootte, e.d.).

Contact: info@debezigebij.nl of tel 020 305 9810. Uw aanvraag dient – indien van toepassing – altijd voorzien te zijn van een duidelijke weergave van de te gebruiken tekst of afbeelding, alsmede gegevens omtrent de aard van het gebruik, het geplande aantal te drukken exemplaren of te spelen voorstellingen en een verkoopprijs.