Manuscripten

Uitgeverij Oog & Blik ontvangt uw manuscript graag ter inzage per post, inzendingen per e-mail worden niet geaccepteerd. Indien u uw manuscript geretourneerd wilt hebben, dient u dit te vermelden en retourporto bij te voegen.

Voorts is de gang van zaken als volgt: uw manuscript wordt door de redactie gelezen. Gezien de grote stapels inzendingen die ons bereiken, kan het enkele weken tot enige maanden duren voordat dit is gebeurd. Er zijn drie mogelijkheden:

Uw manuscript wordt afgewezen (en aan u geretourneerd, als u retourporto heeft meegezonden) met een begeleidende standaardbrief. Wegens het grote aantal inzendingen wordt over de reden van afwijzing niet gecorrespondeerd of getelefoneerd.

Uw manuscript heeft enige kwaliteit, maar is (nog) niet goed genoeg voor uitgave. U ontvangt een reactie in de vorm van een brief waarin met inhoudelijke argumenten wordt aangegeven wat er naar de mening van de redactie aan schort.

Uw manuscript bezit zoveel kwaliteit dat u wordt uitgenodigd voor een ontmoeting met de redactie.